Třikrát.

Po prvním a druhém pokusu dostanete po návratu na stránky kursu možnost „Take It Again” (vypracovat jej znovu).Po třetím pokusu si budete moci pouze zobrazit své nejnovější výsledky.