V hlavní nabídce pod položkou License Keys (licenční klíče) v My Settings (moje nastavení) klikněte nebo klepněte na Delete (vymazat) vedle licenčního klíče, který hodláte vymazat. Buďte opatrní, protože jakmile licenční klíč vymažete, nedostanete se k materiálům ke kursu. Průvodce studenta a online testování spojené s licenčním klíčem bude z vašeho účtu odstraněno.