Klik/druk op de tekstballon die de notitie aangeeft en die u wilt bewerken. Klik/druk op Notitie bewerken.Bewerk uw notitie en klik/druk op Notitie opslaan.