Prístup ku kurzom máte z domovskej stránky alebo z informačného panelu. Celky sú časti, ktoré tvoria kurz. Každý celok obsahuje študentskú príručku, učebné materiály a online cvičenia.