Boşluğu doldur:

Tıklayın/hafifçe dokunun ve yazın.



Çoktan seçmeli (doğru kelimeyi seç):

Kelimeye tıklayın/hafifçe dokunun.



Doğru harfleri seçin (yazın):

Cevabı yazın.



Doğru harfleri seçin (harflere tıklayın):



Sürükle ve bırak:

Cevaba tıklayın/basılı tutun.



Cevabı doğru yere sürükleyin.



Bırak ya da serbest bırakın. Doğru cevaplar yeşil. Cevabınızı kabul etmezse, değiştirmeyi deneyin.