Boşluğu doldur:

Tıklayın/hafifçe dokunun ve yazın.Çoktan seçmeli (doğru kelimeyi seç):

Kelimeye tıklayın/hafifçe dokunun.Doğru harfleri seçin (yazın):

Cevabı yazın.Doğru harfleri seçin (harflere tıklayın):Sürükle ve bırak:

Cevaba tıklayın/basılı tutun.Cevabı doğru yere sürükleyin.Bırak ya da serbest bırakın. Doğru cevaplar yeşil. Cevabınızı kabul etmezse, değiştirmeyi deneyin.