STUDENT GUIDE

Jak mám otevřít průvodce Student Guide?
STOLNÍ POČÍTAČ Na domovské obrazovce nebo na stránce Courses (kursy) si vyberte kurs.   Najděte si jednotku, kterou hodláte dokončit. Klikněte na pr...
St, 9 Leden, 2019 v 9:20 ODPOLEDNE
Jak se dozvím více o jednotce kursu?
Klikněte na View More (zobrazit více) u jednotky nebo na stránce kursu a uvidíte slovní zásobu a gramatiku, kterou budete probírat. Stáhněte si sou...
St, 9 Leden, 2019 v 9:22 ODPOLEDNE
Jak si můžu do průvodce Student Guide psát poznámky?
STOLNÍ POČÍTAČ V pravém horním rohu průvodce Student Guide klikněte na Add Notes (přidat poznámky). Poznámku můžete psát po kliknutí kamkoliv na s...
St, 9 Leden, 2019 v 9:23 ODPOLEDNE
Jak si upravím poznámky v průvodci Student Guide?
Klikněte nebo klepněte na bublinu, jež označuje poznámku, kterou hodláte upravovat. Klikněte nebo klepněte na Edit Note (upravit poznámku). Poznámk...
St, 9 Leden, 2019 v 9:24 ODPOLEDNE
Kde si můžu v průvodci in the Student Guide zobrazit, upravit nebo vymazat poznámky?
STOLNÍ POČÍTAČ Klikněte nahoře na stránce na My Work (moje práce). Vyberte si, ve kterém jazyce chcete kurs zobrazit (vpravo nahoře). Vše...
St, 9 Leden, 2019 v 9:27 ODPOLEDNE
Můžu si v průvodci Student Guide uložit své odpovědi na otázky?
Ano. Tam, kde v pracovním sešitě vidíte volné řádky (tabulky, jednoslovné zápisy, fráze apod.), můžete vpisovat odpovědi. Klikněte nebo klepněte na volná mí...
St, 9 Leden, 2019 v 9:30 ODPOLEDNE
Kde si můžu zobrazit všechny odpovědi ze svých cvičení v průvodci Student Guide?
STOLNÍ POČÍTAČ Nahoře na stránce klikněte na My Work (moje práce). Klikněte na Answers (odpovědi). Jednotku otevřete kliknutím na symbol stříšky. T...
St, 9 Leden, 2019 v 9:33 ODPOLEDNE
Jak si v průvodci Student Guide poslechnu zvukové záznamy?
STOLNÍ POČÍTAČ Po kliknutí na číslo 1 můžete poslouchat první záznam. Poslech započnete stiskem tlačítka přehrávání. Poslech přerušíte ne...
St, 9 Leden, 2019 v 9:36 ODPOLEDNE
Chtěl bych dělat aktivity z opakovací části i doma. Kde najdu odpovědi?
Opalovací části jsou určeny výhradně pro práci s vyučujícím jako aktivita během lekcí. Nejsou určeny k vykonávání mimo lekce jako samostudium. Je potřeba, a...
Čt, 18 Červenec, 2019 v 8:11 ODPOLEDNE