STOLNÍ POČÍTAČ

Nahoře na stránce klikněte na My Work (moje práce).


Klikněte na Answers (odpovědi). Jednotku otevřete kliknutím na symbol stříšky. Tam, kde vidíte zelený symbol zatržení, máte v příslušné části uložené odpovědi.MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Klepněte na navigaci (vpravo nahoře, několik vodorovných čárek), a vyberte My Work (moje práce).Vyberte My Work (moje práce).Klepněte na Answers (odpovědi). V rozbalovacím menu si zvolte jazyk nebo název jednotky.Jednotku otevřete poklepáním na symbol stříšky. Odpovědi si zobrazíte klepnutím na oddíl (například „Grammar“ – mluvnice). Tím se přenesetedo příslušného oddílu průvodce Student Guide. Tam, kde vidíte zelený symbol zatržení, máte v příslušné části uložené odpovědi.