POČÍTAČ

Kliknite na položku moja práca v hornej časti stránky. Kliknite na odpovede. Kliknutím na striešku otvoríte celok. Ak uvidíte zelenú značku, uložili ste si odpovede pre danú sekciu.MOBILNÝ PRÍSTUP

Ťuknite na navigáciu (vpravo hore, skupina vodorovných čiar) a vyberte položku moja práca.Vyberte položku moja práca.Ťuknite na položku odpovede. V rozbaľovacej ponuke vyberte názov jazyka alebo názov celku.Ťuknutím na striešku otvoríte jednotku. Ťuknutím na sekciu (napr. gramatika) zobrazíte odpovede.Takto sa dostanete do tejto sekcie v študenstkej príručke. Ak uvidíte zelenú značku, uložili ste si odpovede pre danú sekciu.