Uzupełniając lukę:

Kliknij lub dotknij lukę i zacznij pisać.Zadania wielokrotnego wyboru (wybierz odpowiednie słowo):

Kliknij lub dotknij słowo.Wybierz odpowiednie litery (pisanie):

Wpisz poprawną odpowiedź.Wybierz odpowiednie litery (klikając w nie):Funkcja „przeciągnij i upuść”:

Kliknij lub dotknij odpowiedzi i trzymaj ją.Następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.Na koniec puść ją. Poprawne odpowiedzi oznaczone są kolorem zielonym. Jeśli twoja odpowiedź nie została zaakceptowana, spróbuj ją zmienić.