POČÍTAČ

Kliknite na položku pridať poznámky v pravom hornom rohu študentskej príručky.Ak chcete pridať poznámku, kliknite kamkoľvek na stránku. Zadajte svoju poznámku. Kliknite na položku uložiť poznámku. Ak chcete poznámku odstrániť, kliknite na tlačidlo zrušiť.MOBILNÝ PRÍSTUP

Poznámka: Pri prístupe zo študenstkej príručky odporúčame použiť obrazovku s veľkosťou tabletu alebo väčšiu.
Nasledujte pokyny pre príručku pre študentov pre počíťač.

Na mobilnom zariadení: ťuknite na položku pridať poznámky v pravom hornom rohu študentskej príručky.Ak chcete pridať poznámku, ťuknite kamkoľvek na stránku. Zadajte svoju poznámku. Ťuknite na položku uložiť poznámku. Ak chcete poznámku odstrániť, ťuknite na tlačidlo zrušiť.