Svoj pokrok vidíte v hornej časti obrazovky. Panel ukazuje, koľko cviční ste dokončili.