ONLINE CVIČENIA

Ako sa dostanem do svojich online cvičení?
POČÍTAČ K online cvičeniam sa dostanete rôznymi spôsobmi . Na domovskej stránke kurzu: Po kliknutí na položku zobraziť viac na domovskej stránke...
Mon, 21 Jan, 2019 v 1:55 POOBEDE
Ktoré online cvičenia si mám vybrať?
Váš inštruktor vám povie, ktoré online cvičenia si máte vybrať.
Mon, 21 Jan, 2019 v 1:55 POOBEDE
Ako sa dostanem k ďalšej aktivite?
Kliknite/ťuknite na šípku doprava.
Mon, 21 Jan, 2019 v 1:56 POOBEDE
Ako môžem prehrať zvuk v online cvičeniach?
Kliknite/ťuknite na tlačidlo prehrať.
Mon, 21 Jan, 2019 v 1:56 POOBEDE
Môžem vidieť použitie slova vo vete?
Áno. K niektorým otázkam sú uvedené aj príklady. Kliknite/ťuknite na tlačidlo Zobraziť príklad.  
Mon, 21 Jan, 2019 v 1:57 POOBEDE
Ako odpoviem na otázky v online cvičeniach?
Vyplňte prázdne miesto: Kliknite/ťuknite a píšte. Viacero možností (vyberte správne slovo): Kliknite/ťuknite na slovo. Vyberte správne p...
Mon, 21 Jan, 2019 v 1:59 POOBEDE
Ako viem, že som odpovedal/a správne?
Odpoveď sa označí zelenou. Ak je nesprávna, označí sa červenou. Svoju odpoveď potom vymažte a prepíšte na správnu.
Mon, 21 Jan, 2019 v 2:00 POOBEDE
Ako zistím, koľko online cvičnení som dokončil/a?
Svoj pokrok vidíte v hornej časti obrazovky. Panel ukazuje, koľko cviční ste dokončili.
Mon, 21 Jan, 2019 v 2:01 POOBEDE
Ako získať tip alebo nápovedu na dokončenie aktivity?
Kliknite/ťuknite na tlačidlo žiarovka a získate nápovedu.
Mon, 21 Jan, 2019 v 2:01 POOBEDE
Čo znamenajú bodky nad ovládacími prvkami?
Aktivita obsahuje viac než jednu časť. Ak chcete prejsť na ďalšiu časť, kliknite na tlačidlo so šípkou vpravo vedľa žiarovky.
Mon, 21 Jan, 2019 v 2:02 POOBEDE