Odpoveď sa označí zelenou.Ak je nesprávna, označí sa červenou. Svoju odpoveď potom vymažte a prepíšte na správnu.