POČÍTAČ

Kliknutím na číslo 1 si vypočujete prvý klip.Na jeho prehratie kliknite na tlačidlo počúvať.Na pozastavenie alebo zastavenie klipu kliknite na tlačidlo pauza.Kliknutím na tlačidlo hlasitosti ju môžete zvýšiť alebo znížiť.Kliknutím na tri bodky si audio nahrávku môžte stiahnuť.Klinite na tlačidlo stiahnuť.


 


MOBILNÝ PRÍSTUP

 

Poznámka: Pri prístupe zo študenstkej príručky odporúčame použiť obrazovku s veľkosťou tabletu alebo väčšiu. Ak chcete počúvať zvuk na akomkoľvek zariadení, pozrite si pokyny pre počítač uvedené vyššie.