NA KOMPUTERZE

Kliknij „Moja praca” na górze strony.Zaznacz, w jakim języku chciałbyś(-abyś) korzystać z kursu (prawy górny róg).Kliknij „Notatki”, aby zobaczyć wszystkie notatki.Wyświetl notatki według rozdziałów lub usuń je, klikając w strzałkę obok każdego rozdziału.

 


URZĄDZENIA MOBILNE

Dotknij elementu w prawym górnym rogu na stronie głównej i wybierz „Moja praca”.Dotknij palcem „Moja praca”.Zaznacz w jakim języku chcesz korzystać z kursu.Dotknij palcem „Notatki”, aby wyświetlić wszystkie notatki.

 


Wyświetl notatki według rozdziałów lub usuń je, klikając strzałkę obok każdego rozdziału.