Witaj, Studencie!


Każdy użytkownik naszego serwisu może podejść do testu programowego szkoły Berlitz, gdy:


1. Ukończono 

• 85% ćwiczeń online (jeśli dostęp do materiałów cyfrowych uzyskano za pomocą klucza licencyjnego) lub 

• 90% Ścieżki nauczania dla określonego poziomu (jeśli dostęp do materiałów cyfrowych uzyskano poprzez portal Berlitz Virtual Classroom, w skrócie BVC)


2. Zbliża się do końca programu nauczania i regularnie uczestniczył w zajęciach

3. Ma do dyspozycji zestaw słuchawkowy lub słuchawki douszne, które można podłączyć do używanego przez niego urządzenia, aby słyszeć nagrania audio podczas testu

4. Przebywa w cichym I spokojnym miejscu, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał podczas uzupełniania testu


W zależności od poziomu nauki test zawiera od 10 do 60 pytań, a jego wypełnienie zajmuje około 10 do 45 minut. Test należy rozwiązać za jednym razem i nie można go zatrzymywać. Jeżeli przerwiesz rozwiązywanie testu, będziesz musiał(a) wrócić do początku.

Przed rozpoczęciem testu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.


Życzymy powodzenia na Teście Programowym online!

Twój Zespół BerlitzWYMAGANIA TECHNICZNE


Przed przystąpieniem do testu należy upewnić się, że komputer, na którym użytkownik zamierza wypełnić test spełnia poniższe minimalne wymagania sprzętowe:

  • Zainstalowana jest popularna przeglądarka internetowa, na przykład Safari, Chrome, Firefox, Edge lub Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej
  • Obsługiwane systemy operacyjne to Windows 10, Windows 8, Windows 7 i najnowsze wersje systemu iOS
  • Komputer jest wyposażony w kartę dźwiękową, głośniki zewnętrzne lub zestaw słuchawkowy

W przypadku użytkowników smartfonów i tabletów:

  • Obsługiwane mobilne systemy operacyjne: najnowsze wersje iOS, Android i Windows Phone
  • Obsługiwane mobilne przeglądarki internetowe: najnowsze wersje Safari, Chrome i Firefox

 

ROZPOCZYNANIE TESTU

  1. Kliknij przycisk „Rozpocznij test” w sekcji „Test Programowy” po zalogowaniu do Portalu Studenta.
  2. Zaznacz pole przy Wyrażam zgodę, by zaakceptować porozumienie o poufności.
  3. Kliknij KONTYNUUJ, aby rozpocząć nowy test.

 WYNIKI TESTU

Natychmiast po ukończeniu testu wyniki zostaną wyświetlone na ekranie, a ich kopia jest wysyłana na adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji. Klikając „Pokaż szczegółowy wynik” można rozwinąć widok zawierający pytania udzielone przez użytkownika odpowiedzi.


Ponadto użytkownik może:

  • Uzyskać dostęp do wyników testu w dowolnym momencie po zakończeniu testu. W tym celu należy kliknąć przycisk „Zobacz mój wynik testu” w sekcji „Test Programowy” w Portalu Studenta. Aby wyświetlić szczegółowy wynik, należy kliknąć link „Pokaż szczegółowy wynik”.
  • Ponownie podejść do testu, klikając przycisk „Wykonaj test ponownie” w sekcji „Test Programowy”.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE UZYSKANEGO WYNIKU

Jeśli użytkownik otrzymał wynik 75% lub wyższy, oznacza to, że pomyślnie ukończył Test Programowy szkoły Berlitz – gratulujemy! Test można wypełnić ponownie dwa (2) razy, aby spróbować uzyskać wyższy wynik.

PONOWNE PODEJŚCIE DO TESTU W CELU PODWYŻSZENIA WYNIKU

Jeśli użytkownik nie zdołał osiągnąć minimalnego wyniku, to jest osiągnął poniżej 74%, może dwukrotnie (2) podejść do testu ponownie w celu uzyskania wyższego wyniku. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk „Wykonaj test ponownie” w sekcji „Test Programowy” (patrz: zdjęcie powyżej).

UWAGA: W Portalu Studenta widoczny jest ostatni/najnowszy wynik Testu Programowego uzyskany przez użytkownika.

Po podjęciu wszystkich trzech (3) prób, nie można po raz kolejny podejść do testu.Prosimy zapoznać się z poniższym przykładem Szczegółowych Wyników..